سفارش تبلیغ
صبا

بشنو از دل

هیاهو

ازهیاهو بیزارم،

هیاهوی سیاسی، قدرت،مقام،

وفضای مجازی،

دوست دارم بدور از هیاهو وشهرت،درخلوت عاشقانه خویش،به خدمت خلق بپردازم،

گشودن گرهی،

ویا دری بسته به روی ناامیدی،

محرم رازی ویامرهم دلی.

به خدا که در دوعالم، ثمر آن قدر نباشد

که به روی ناامیدی دربسته باز کردن.


+ نوشته شده در سه شنبه 97/1/28ساعت 12:12 صبح توسط تبریزی نظرات ( ) |


رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست

رسیده‌ام به خدایی که اقتباسی نیست

شریعتی که در آن حکم ‌ها قیاسی نیست

 

خدا کسی ست که باید به دیدنش بروی

خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست

 

به «عیب پوشی » و « بخشایش» خدا سوگند

خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست

 

به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل

که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست

 

دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش

هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست.

فاضل نظری


+ نوشته شده در چهارشنبه 97/1/22ساعت 11:37 عصر توسط تبریزی نظرات ( ) |


یادی ازشهدا

تقدیم برسیداهل قلم.شهیدآوینی.

زمان همه چیزرا به فراموشی می سپارد،چرا که ازدل برود هرآنچه ازدیده برفت،اما شهید به زمان وزمین اعتبارمی بخشد،وشهدا بعدازمرگ مشهورترمی شوند،وهمیشه دریادهازنده ومانا،هستند،چرا که پیام خودرا باخون ،دردل تاریخ نگاشته اند.

وهرپیشرفت ورشدوتعالی که صورت می گیرد مرهون ومدیون خون شهیدهست،وباید اززبان شهدا به همه جامعه (علما،مخترعین،دانشمندان،مسولین و....) چنین گفت:کارهای که شمردی برمن،تونکردی همه را من کرد


+ نوشته شده در چهارشنبه 97/1/22ساعت 11:31 عصر توسط تبریزی نظرات ( ) |