سفارش تبلیغ
صبا

زیبایی تصویرهارا با خودت بردی

رفتی و پاییزی ترین ایّام حاصل شد
وحشی ترین امواج دریا سهم ساحل شد

زیبایی تصویر ها را با خودت بردی
زیبای من ! تصویر ها بعد از تو باطل شد

بعد از تو از این ابرها باران که نه ، امّا
هی درد پشت درد پشت درد نازل شد

دیگر ندارد رنگ و بوی عشق ، این دنیا
وقتی به کام بخت من زهر هلاهل شد

آیینه وقتی علت خاموشی ام را خواست ؛
این اشک ها بارید و توضیح المسائل شد

سهراب ! گفتی : « آب ها را گِل نباید کرد »
رفتی ، ندیدی بعد تو این آب ها گِل شد.

«به یاد همه عزیزانی که در ظاهر چشم از جهان فروبسته ولی در دلها جاودانه اند

ویادما تسکین بخش قلوب آنان وما خواهدبود»
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 96/9/1 ] [ 12:35 صبح ] [ تبریزی ]

کلاس درس

در کلاس عمر،هرکس را یک بار می نشانند

ودرس می دهند وامتحان می گیرند،

ما اکنون سر کلاس نشسته ایم.

ادامه مطلب

[ چهارشنبه 96/9/1 ] [ 12:13 صبح ] [ تبریزی ]