كل عناوين نوشته هاي تبريزي

تبريزي
[ شناسنامه ]
تورا هواي به آغوش من رسيدن نيست ...... چهارشنبه 97/5/24
عشق را زنده نگه دار که برمي گردم ...... يكشنبه 97/5/21
تو اي پري کجايي؟ ...... جمعه 97/4/8
بهاري ديگر از عمر ما رفت ...... جمعه 97/4/1
يادي از شهيد مصطفي چمران ...... چهارشنبه 97/3/30
ياد بود دکتر شريعتي ...... سه شنبه 97/3/29
عيد فطرمبارک ...... جمعه 97/3/25
وداع با ماه رمضان ...... پنج شنبه 97/3/24
آب کم جو تشنگي آوربدست. ...... جمعه 97/1/31
يک خاطره قضايي. ...... سه شنبه 97/1/28
هياهو ...... سه شنبه 97/1/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها