كل عناوين نوشته هاي تبريزي

تبريزي
[ شناسنامه ]
آب کم جو تشنگي آوربدست. ...... جمعه 97/1/31
يک خاطره قضايي. ...... سه شنبه 97/1/28
هياهو ...... سه شنبه 97/1/28
رسيده ام به خدايي که اقتباسي نيست ...... چهارشنبه 97/1/22
يادي ازشهدا ...... چهارشنبه 97/1/22
زمين از آمدن برف تازه خشنود هست ...... چهارشنبه 96/11/11
اي که مي پرسي نشان عشق چيست. ...... جمعه 96/9/17
نيايش ...... جمعه 96/9/17
بلا يا لطف الهي ...... جمعه 96/9/10
بي تو پوچم، اي نگاهت زندگي ...... چهارشنبه 96/9/8
  ==>   ليست آرشيو شده ها