سفارش تبلیغ
صبا

بشنو از دل

یادی از شهید مصطفی چمران

شهید مصطفی چمران؛

مرد صالحی که یک روز قدم زد دراین سرزمین به خلوص،

و مثل نسیمی از آسمان روح آمد وعاشقانه رفت به سوی بی نهایت،

وسالها از روزی که سرانجام چمران دراین سرزمین آرام گرفت می گذرد؛

اما هنوزنام او ویاد او واخلاص او،به دلها نشاط وآرامش می بخشد.

وبه قول خودش او شمعی بود سوخت اما با نور خود فرق میان حق وباطل وظلمت ونوررا نشان داد.

«همیشه می خواستم که شمع باشم ، بسوزم ، نور بدهم و نمونه ای از مبارزه و کلمه حق و مقاومت در مقابل ظلم باشم .

می خواستم همیشه مظهر فداکاری و شجاعت باشم و پرچم شهادت را در راه خدا به دوش بکشم.

می خواستم در دریای فقرغوطه بخورم و دست نیاز به سوی کسی دراز نکنم.

می خواستم فریاد شوق و زمین وآسمان را با فداکاری و آسمان  پایداری خود بلرزانم.

می خواستم میزان حق و باطل باشم و دروغگویان ومصلحت طلبان و غرض ورزان را رسوا کنم.

می خواستم آنچنان نمونه ای در برابر مردم به وجود آورم که هیچ حجتی برای چپ و راست نماند، 

طریق مستقیم روشن و صریح و معلوم باشد،

و هر کسی در معرکه سرنوشت مورد امتحان سخت قرار بگیرد و راه فرار برای کسی نماند..."»

روحش شاد

 


+ نوشته شده در چهارشنبه 97/3/30ساعت 3:57 عصر توسط تبریزی نظرات ( ) |