سفارش تبلیغ
صبا

بشنو از دل

یاد بود دکتر شریعتی

اوجستجوگری بود درمسیر شدن، که با دردها ورنج های زمانه زیست،

وآن روز که تفکر التقاطی ومارکسیستی،جامعه جوان ایرانی را تهدید می کرد،ازعلی وفاطمه واسلام ناب گفت،

بادردها ورنج های علی زیست،وبافاطمه فاطمه است الگوی زن اسلامی را مطرح نمود،

وباحسین وارث آدم،به صحرای نینوا سفرکرد،وبا ابوذرآن مجاهد انقلابی به ربذه رفت،

وباسلمان پاک ازمظلومیت علی وفاطمه دفاع نمود،ودلهای تشنه را درکویراندیشه های ناب سیراب کرد.

اما دو گروه بردکتر شریعتی جفا کردند

گروه اول:

آنان که آنقدر اورا بالا برده وتقدیسش کرده ونقدناپذیرش نمودند.

گروه دوم:

آنان که آنقدر اورا پایین آورده وتکفیرش نمودند.

هردو گروه به یکسان براو جفا نمودند،وباید شریعتی را آنگونه که بود،شناخت وتبیین ونقدنمود،

شریعتی به ما هو آثاروافکارش.

روحش شاد.


+ نوشته شده در سه شنبه 97/3/29ساعت 7:52 عصر توسط تبریزی نظرات ( ) |