سفارش تبلیغ
صبا

بشنو از دل

آب کم جو تشنگی آوربدست.

هر کجا دردی دوا آنجا رود

هر کجا فقری نوا آنجا رود

هر کجا مشکل جواب آنجا رود

هر کجا کشتیست آب آنجا رود

آب کم جو تشنگی آور بدست

تا بجوشد آب از بالا و پست.

همیشه تشنه لب،دنیال آب نیست،

گاهی ساقی است که پیاله بدست به دنبال تشنه لب،می گردد.

اما تشنگی چیست وتشنه کیست؟

 

اگر کسی احساس تشنگی نکرد گناه ساقی چیست؟

 

اما سراب چیست؟

سراب یعنی نیستی هستی نما.

بیچاره کسی که درپی این هست نماهای دروغین وفریبنده،دنبال آب می گردند.

آب کجا وسراب کجا؟


+ نوشته شده در جمعه 97/1/31ساعت 11:16 عصر توسط تبریزی نظرات ( ) |