سفارش تبلیغ
صبا

بشنو از دل

یادی ازشهدا

تقدیم برسیداهل قلم.شهیدآوینی.

زمان همه چیزرا به فراموشی می سپارد،چرا که ازدل برود هرآنچه ازدیده برفت،اما شهید به زمان وزمین اعتبارمی بخشد،وشهدا بعدازمرگ مشهورترمی شوند،وهمیشه دریادهازنده ومانا،هستند،چرا که پیام خودرا باخون ،دردل تاریخ نگاشته اند.

وهرپیشرفت ورشدوتعالی که صورت می گیرد مرهون ومدیون خون شهیدهست،وباید اززبان شهدا به همه جامعه (علما،مخترعین،دانشمندان،مسولین و....) چنین گفت:کارهای که شمردی برمن،تونکردی همه را من کرد


+ نوشته شده در چهارشنبه 97/1/22ساعت 11:31 عصر توسط تبریزی نظرات ( ) |