سفارش تبلیغ
صبا

نیایش

خدایا

من از آن زمان که شنیده ام: محبوبمان ناشناس درمیان ما می گردد 

و درهمین فضا تنفس می کند ووقتی ظهور کند همگان می گویند که ما پیش ازاین اورا دیده ایم.

به همه سلام می کنم.

شاید که لااقل پاسخی هرچند به ناشناس ازاو بشنوم.

ای خدا تا کی ماناشناس بمانیم واو ناشناخته 
ادامه مطلب

[ جمعه 96/9/17 ] [ 1:13 صبح ] [ تبریزی ]