شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ مقارن شدن مبعث پيامبرص با آغاز فصل بهار، نشانه ي تقارن بهار طبيعت وبهارهدايت است، دربهار،طبيعت زنده مي شود، وپيامبر ص،نيز،بانفسش، جان ها را زنده کرد، پيامبري که با خود مهرباني ورحمت وزيبايي را ارمغان آورد وتعاليم مترقي وپيشرفته بشري که هيچوقت کهنه نمي شوند. #عيد_مبعث_و_عيد_نوروز_مبارک. #محسن
2-FDAN
همچنين عيد شماهم مبارک:-D
مبارک باشه@};-
مبارک باشه@};-...عالي
ساعت دماسنج
#تبريزي،فعلادست محسن
رتبه 59
36 برگزیده
174 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top