شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] .
2-FDAN
به به:) خدابيامرزش:) اسطوره يادگيري زبان:)هفتاد و دو مللت يني اين بنده خدا:D
نه راست ونه چپ يا اصول گرا ووووووهمه سرپاه يک کرباسند از قضيه بنزين همه چي روشد
#تبريزي
{a h=ANFD}2FDAN{/a} بلي،مخصوصا درقانون گذاري وقانون اساسي،خيلي زحمت کشيد،ازاون شخص هاي بود که به غرب رفت،ولي هيچگاه شيفته ومرغوب ومرعوب غرب نشد،بلکه بااستفاده ازخوبي هاي غرب،برداشته هايش افزود ودرخدمت مردمش زيست.
#تبريزي
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} کلا تو دنيا،احزاب دنبال منافع خودهستند،وبنظرم خودرا مقيد کردن دريک حزب وجريان،انگارزنجيري است برگردن،چون فردا اگر حزب مورد علاقه من ياحزبي که من درآن حزب عضو هستم راي بياره،ديگه منافع حزبي را به منافع مردم وحق ترجيح مي دهم،...
#تبريزي
ما درنظر وعمل معتقدبه امامت ودرعصرغيبت ولايت وامت هستيم،وافراد را با آن مي سنجيم وميزان ما،تقيد افراد به مردم نظام وولايت،وتخصص وتعهد اوست نه حزب وجريان وليست و....
mp3 player شوکر
#تبريزي
رتبه 60
33 برگزیده
174 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top