شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] بعضي فقط مي بينند،بدون آنکه خودشان انتخاب کنند،بدون آنکه خودشان فکر کنند،بدون آنکه به سليقه وذوق خود توجه کنند، انسان هاي مُد پرست،ازاين قبيل هستند،مثلا چون فلان مُد،مدسال هست،مي گويند خوب است،بدون اينکه خودشان آن را بپسندند، تنها جوابي که به پرسش ها مي دهند،مي گويند چون مُد هست، اين جواب يعني من عقل وذوق وسليقه خودرا تعطيل کرده ام، يعني من زيبايي را درک نمي کنم،وچون مدسازان دنيا،اين را ساخته اند پس خوب هست،واين بزرگترين توهين به خود شخص است، درحالي که هدفدمدسازان دنيا،زيادکردن مصرف وکسب درآمد بيشترهست. يه بار يه شخصي اومده بود،دفترم،بالباس ها وقيافه آنچناني،بعدازيه خورده صحبت گفتم اين چه سرووضعي است،گفت،مدهست،گفتم واقعا اينودوستداري،فکري کرد وگفت نه،چون خيلي ها اينجوري هستن منم اينجوري هستم،ميخام ديگران منو متفاوت ببينند،گفتم يه سوال مي پرسم،جواب نده روش فکر کن،...تاکي ميخاي عقل وذوق وسليقه ات را تعطيل کني وبراي ديگران زندگي کني،...بعدازيه مدتي ديدم شخصي اومده دفترم گفت منوميشناسي گفتم نه،گفت همون که اون موقع بهم گفتي برو روي اين مسئله فکرکن،قيافه اش وپوشش واقعا متفاوت وجذاب شده بود، #جوادتبريزي
ساعت ویکتوریا
#تبريزي
رتبه 60
33 برگزیده
174 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top